Iskolánk dolgozói

Szakálné Polgár Irma
Szabóné Tóth Marianna
Bácsi Anita
Fazekasné Nagy Krisztina
Fejes Sándorné
Feketéné Mike Barbara
Gombos Ilona
Hegyesi Róbert
Iliszi Péter
Karácsony Jánosné
Kincses Csilla
Kovács Erika
Láda Józsefné
Lukácsné Fekete Katalin
Molnárné Kolozsvári Irén
Nagy Jánosné
Nagy Tiborné
Papp-Váradi Ildikó
Pintye Márta
Pujné Szilágyi Katalin
Puskás Andrea
Sárközi Mária
Szilágyi Zoltán
Szűcs Judit
Váczi Ibolya
Vajda Ferencné
Gulyásné Horváth Mária
Herpácsi Katalin
Kolozsváriné Horváth Erzsébet
Madár Róza
Szűcs Imre
Szűcs Lászlóné
Szalainé Varga Róza
Tapasziné Nagy Edina

 

Pedagógusaink:

Iskolánkban a 2019/2020-es tanévben 26 főállású pedagógus látja el az oktató-nevelő munkát. Közülük 2 fő középiskolai tanári, 12 fő általános iskolai tanári, 15 fő speciális képesítéssel rendelkező tanítói, 3 fő tanítói és 1 fő gyógypedagógusi képesítéssel rendelkezik.

Az iskolai oktató-nevelő munkát segítők száma 3 fő, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens és 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő iskolatitkár.

Szakálné Polgár Irma: Iskolánk megbízott igazgatója, végzettsége tanárképző főiskola, tanítóképző főiskola, ének speckoll.,közoktatásivezetői szak., technika szakos tanár,  
Oktatott tárgyak:
Etika/Hit- és erkölcstan 5.b
Tanulószoba 5-6 évfolyam
Fogadónap: Minden kedden 8.00-16.00 óra között.
Szabóné Tóth Marianna: igazgatóhelyettes, végzettsége tanítóképző főiskola, tanító, ének és inform.műv.ter., fejlesztő pedagógia
Oktatott tárgyak:
1. napközis csoport
Bácsi Anita: Végzettsége tanárképző főiskola, magyar-történelem szakos tanár.
Oktatott tárgyak:
Magyar nyelv és irodalom 8.a,b,c
történelem:7.a, 8.a,b,c
Osztályfőnök 8.c
Magyar tehetséggondozás:8. évfolyam
Fazekasné Nagy Krisztina: Végzettsége tanítóképző főiskola, tanító, ember és társadalom
speckoll,angol műveltség terület. Oktatott tantárgyak:
Angol:7.a, 8.a,b
Etika:6.a, 7.a
Történelem: 5.a,b, 6.a, 7.b 
Tanulószoba 5-6 évfolyam
Angol szakkör 1. évfolyam
Fejes Sándorné: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, testnevelés speckoll.
Oktatott tárgyak testnevelés: 5.a, 6.a, 7.a, 8.b
Osztályfőnök: 7.a
Tanulószoba 5-6 évfolyam
Labdajátékok szakkör
Feketéné Mike Barbara: A 2017/2018-as tanévben volt iskolánk megbízott igazgatója, Végzettsége tanítóképző főiskola,tanító, közoktatási vezetői szak, mentálhigiéné szakvizsga.
Oktatott tárgyak 4.a osztály magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet, testnevelés, ének, felzárkóztató
Osztályfőnök: 4.a
Családi életre nevelés 1.a
Gombos Ilona: Végzettsége tanárképző főiskola, orosz-angol-történelem szakos tanár.
Hegyesi Róbert: Végzettsége tanárképző főiskola német szakos tanár.
Oktatott tárgyak:
Német 4.a, 5.a,b, 6.a, 7.b, 8.c EÁI 7-8
Testnevelés: 8.c
Osztályfőnök: 6.a
DÖK működését segítő tanár
Iliszi Péter: Végzettsége tanárképző főiskola, biológia szakos tanár.
Oktatott tárgyak:
Természetismeret: 5.b
Biológia: 7.a,b 8.a,b,c 
Testnevelés: 5.b, 7.b
Tömegsport: 5.8
Osztályfőnök: 5.b
Karácsony Jánosné: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, testnevelés speckoll.
Oktatott tárgyak: 3.a osztályban: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet, etika, rajz, technika, felzárkóztató, testnevelés
Osztályfőnök: 3.a
Kincses Csilla: Végzettsége tanítóképző főiskola, tanárképző főiskola,tanító, közoktatásvezetői szak
ének speckoll., magyar szakos tanár.
Oktatott tárgyak:
Magyar nyelv és irodalom: 5.a,b, 6.a, 7.a,b
Magyar felzárkóztató 5-6. évfolyam
Kovács Erika: Végzettsége tanítóképző főiskola, tanító, technika speckoll.
Oktatott tárgyak:
Ének: 1.a, 5.a,b
Etika: 5.a
Tánc- és mozgáskultúra szakkör: 1.a
2. napközis csoport
Láda Józsefné: Végzettsége tanítóképző főiskola, tanító
Oktatott tárgyak 2.a osztályban magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet, etika, rajz, testnevelés, technika, felzárkóztató
Osztályfőnök: 2.a
Lukácsné Fekete Katalin: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, testnevelés speckoll, fejlesztő pedagógia.
Oktatott tárgyak 1.a tehetséggondozó csoportban: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet, rajz, ének, testnevelés
Osztályfőnök: 1.a
1. napközis csoport
Molnárné Kolozsvári Irén: 1996-2017 között volt iskolánk igazgatója, végzettsége tudományegyetem, vegyész szak,kémia szakos középiskolai tanár, közoktatásvezetői szak, pedagógiai mérés-értékelés szakértő.
Oktatott tárgyak:
Kémia 7.a,b, 8.a,b,c
Matematika:7.a, 8.a
Matematika felzárkóztató 7-8.o.
Nagy Jánosné: Végzettsége tanítóképző főiskola, ember- és társadalomismeret műveltségterület.
Oktatott tárgyak: történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, ének, magyar nyelv és irodalom, testnevelés
EÁI felső tagozaton tanít.
Osztályfőnök: EÁI 4-8
Nagy Tiborné: Végzettsége műszaki főiskola, mérnöktanár, földrajz szakos tanár.
Oktatott tantárgyak:
Földrajz: 7.a,b, 8.a,b,c 
Természetismeret: 5.a, 6.a
Rajz:5,a,b 6.a, 7.a, 8.a,b,c
Földrajz szakkör 5-7. évfolyam
Tanulószoba 5-6 évfolyam
Papp-Váradi Ildikó: Végzettsége főiskola, origofrén pedagógia, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár.
Oktatott tárgyak:
EÁI 1-5: magyar nyelv és irodalom, matematika, rehabilitáció,
EÁI 1-8:természetismeret, biológia, egészségtan, rehabilitáció, rajz, technika 

Osztályfőnök: EÁI 5

Pintye Márta: Végzettsége egyetem. Informatikus könyvtáros és fejlesztő pedagógus.
Oktatott tárgyak:
Ének: 6.a, 7.b, 8.a,b,c
Etika: 7.b
Rajz: 7.b
Technika: 7.b
Tánc és dráma: 5.a,b
Matematika: 7.b
Osztályfőnök: 6.b
Csoportos és egyéni fejlesztő foglalkozások
Pujné Szilágyi Katalin: Végzettsége tanárképző főiskola, tanítóképző főiskola
technika szakos tanár, tanító, technika szakkoll., közoktatásvezetői szak.
Oktatott tantárgyak:
Rajz: 4.a
Etika: 4.a
Technika: 3.a
Ének: 3.a
Puskás Andrea:

Végzettsége tanítóképző főiskola, tanító, ember és társadalomismeret műveltségterület 
Oktatott tárgyak:
Ének: 2.a
Testnevelés: 2.a
Technika: 4.a
3. napközis csoport

Sárközi Mária: Végzettsége tanárképző főiskola, matematika-fizika szakos tanár.
Oktatott tárgyak:
Matematika: 5.a,b, 8.b,c
Fizika: 7.a,b 8.b,c

Matematika felvételi előkészítő 8.évfolyam
Osztályfőnök: 5.a

Szilágyi Zoltán: Végzettsége tudományegyetem, informatika szakos tanár, informatikus (rendszerinformatikus)
Oktatott tárgyak:
Informatika:  1.a, 5.a,b 6.a, 7.a,b, 8.a,b,c
Matematika: 6.a
Fizika: 8.a,c
informatika szakkör 5-8.o
Osztályfőnök:8.b
Rendszergazda
Szűcs Judit: Végzettsége tanárképzők főiskola biológia-technika szak, környezetkultúra szakkoll, fejlsztő pedagógus.
Oktatott tantárgyak:
Technika: 5.a,b, 6.a, 7.a, 8,a,b,c
Testnevelés:8.a
Etika: 8.a,b,c
Csoportos fejlesztő foglalkozás 5-8. évfolyam 
Osztályfőnök: 8.a
Váczi Ibolya: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, könyvtár speckoll.
Vajda Ferencné: Végzettsége tanítóképző főiskola, tanító, orosz speckoll.
Oktatott tantárgyak: 1.a felzárkóztató csoportban magyar nyelv és irodalom, matematika,  környezetismeret, etika, rajz, testnevelés, technika, családi életre nevelés
1. napközis csoport

Intézményünkben a nevelő és oktató munkát segítők száma: 3 fő

Herpácsi Katalin: Végzettsége gimnáziumi érettségi, pedagógiai aszisztens. Betöltött munkakör: pedagógiai aszisztens.
Szalainé Varga Róza Végzettsége gimnáziumi érettségi, pedagógiai aszisztens. Betöltött munkakör: iskolatitkár.
Tapasziné Nagy Edina: Végzettsége diplomás szociális munkás. Betöltött munkakör: gyógypedagógiai aszisztens.

 

Nyugdíjasaink:

Tanárok Technikai dolgozók
Balogh Józsefné
Bálintné Kiss Katalin
Bozsidár Miklós
Bozsidár Miklósné
Debreczeni Mária
Farkas Jánosné
Farkas Lászlóné
Fekete Jánosné
Fekete Lajosné
Hegyesi Balázsné
Iliszi Lászlóné
Komóczi Sándorné
Kovács Béláné
Molnár Istvánné
Nagy Erzsébet
Somogyi János
Szabó Józsefné
Tóth Gyuláné
Vass Tiborné
Varga Sándorné
Farkas Lajosné
Irimiás Jánosné
Krucsó Lászlóné
Szító Mária
Szűcs Dánielné
Takács Lászlóné
Varga Zsigmondné
Balogh Józsefné: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító ének speckoll.
Bálintné Kiss Katalin: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, úttörővezető speckoll.
Bozsidár Miklós: Végzettsége tanárképző főiskola történelem-népművelő szakos tanár.
Oktatott tárgyak: történelem, etika, mozgókép- és médiaismeret, rajz
Bozsidár Miklósné: Felső tagozatos igazgatóhelyettesént ment nyugdíjba, végzettsége tanárképző főiskola magyar-történelem szakos tanár.
Oktatott tárgyak: magyar nyelv és irodalom
Debreczeni Mária: Végzettsége tanítóképző főiskola, tanárképző főiskola, ének szakos tanár, tanító, karvezető.
Farkas Jánosné: Végzettsége tanárképző főiskola, matematika-műszaki ism. tanár.
Farkas Lajosné: Végzettsége gimnáziumi érettségi, gyors- és gépíró. Betöltött munkakör: iskolatitkár.
Farkas László Zoltánné

Végzettsége tanárképző főiskola, matematika-rajz szakos tanár.
Oktatott tárgyak: matematika, rajz

Fekete Jánosné: Végzettsége gyógypedagógia főiskola, gyógypedagógiai tanár, oligofrén pedagógia szakos tanár.
Oktatott tárgyak: EÁI, magyar, történelem, termism, ének, dráma, hon- és népismeret.
Fekete Lajosné: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, könyvtár speckoll.
Hegyesi Balázsné: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, könyvtár speckoll.
Iliszi Lászlóné: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, testnevelés, pedagógia, orosz speckoll.
Komóczi Sándorné: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, testnevelés speckoll.
Oktatott tárgyak: testnevelés
Kovács Béláné: Végzettsége tanárképző főiskola, orosz-magyar szakos tanár.
Oktatott tárgyak: magyar nyelv és irodalom
Molnár Istvánné: Végzettsége tanítóképző főiskola, tanító, gyógypedagógiai főiskola, gyógypedagógia tanár,oligofrén ped. szakos tanár, logopédia szak, logopédus.
Nagy Erzsébet: Végzettsége tanítóképző főiskola
Somogyi János: Végzettsége gyógypedagógiai főiskola, gyógypedagógiai tanár.
Oktatott tárgyak: EÁI matematika, természetismeret, ének.
Szabó Józsefné: Végzettsége gyógypedagógiai főiskola, gyógypedagógiai tanár, oligofrén ped.szakos tanár.
Oktatott tárgyak: EÁI matematika, természetismeret, környezetismeret, rajz, biológia, fizika, kémia, matematika.
Takács Lászlóné: Iskolánk gazdasági vezetője volt  
Tóth Gyuláné: Alsó tagozatos igazgatóhelyettesként ment nyugdíjba, végzettsége tanítóképző főiskola, tanító, pedagógiai spec.koll., közoktatási vezetői szak.
Oktatott tárgyak: napközis foglalkozás
Vass Tiborné: Végzettsége tanítóképző főiskola.  
Varga Sándorné:

Végzettsége tanítóképző főiskola ,tanító, ének, pedagógiai speckoll.

 

Régebbi dolgozóink:

Balogh Barna
Bazsó Antal
Benke Csaba Ottóné
Bujdosó Izabella
Kása Kálmán
Kótiné Nyitrai Mária
Markovits László
Nagy István
Őri István
Puskás Balázsné
Szabó Károlyné
Szabóné Czere Katalin
Száraz Endréné
Szűcs Ágnes
Tarsoly Margit
Turbucz Mária
Vmirjánczki Andrea
Zimányi Bernadett
Iliszné Seprenyi Irma
Kóti Petra Ildikó
Balogh Barna: Végzettsége tanárképző főiskola matematika-műszaki ism. tanár.
Bazsó Antal: Végzettsége tanárképző főiskola orosz-testnevelés szakos tanár.
Oktatott tárgyak: testnevelés
Benke Csaba Ottóné: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, informatika, emer és társadalom műveltségterület.
Bujdosó Izabella:
Végzettsége tanítóképző főiskola, tanító, angol speckoll.
Kása Kálmán: Végzettsége tanárképző főiskola, közoktatásvezetői szak, biológia - testnevelés - környzezetvédelem szakos tanár.
Kótiné Nyitrai Mária: Végzettsége tanítóképző főiskola,tanító, magyar nyelv és irodalom műveltség terület.
Markovits Ladislau Stefan: Végzettsége tanárképző főiskola, testnevelés,szakos tanár.
Oktatott tárgyak: testnevelés
Nagy István: Végzettsége tanárképző főiskola, matematika-fizika szakos tanár.
Oktatott tárgyak: matematika, fizika
Puskás Balázsné: Végzettsége tanárképző főiskola, orosz, angol,
földrajz szakos tanár.
Oktatott tárgyak: angol, földrajz.
Őri István: Végzettsége tanárképző főiskola tanító-testnevelő, győgytestnevelő szak, kézilabda szakedző.
Oktatott tantárgy: testnevelés
Szabó Károlyné: Végzettsége tanítóképző főiskola, tanító, orosz speckoll.
Szabóné Czere Katalin : Végzettsége tanítóképző főiskola,tanító.
Száraz Endréné : Végzettsége diplomás szociális munkás.
Szűcs Ágnes: Végzettsége tudományegyetem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, közoktatásvezetői szak, könyvtár szakos tanár.
Tarsoly Margit: Végzettsége tanárképző főiskola, tanítóképző főiskola, technika szakkoll. tanító, közoktatásvezetői szak, történelem szakos tanár.
Turbucz Mária:

Végzettsége pedagógiai főiskola, szociál pedagógus., tanítóképző főiskola, tanító, ember és társadalomismeret műveltségterület,
szociálpedagógus, pedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő.
Oktatott tárgyak: történelem, erkölcstan, hon- és népismeret.

Vmirjánczki Andrea: Végzettsége tanítóképző főiskola tanító, ének-zene speckoll.
Zimányi Bernadett: Végzettsége tanárképző főiskola, angol szakos tanár.
Text Size

Fenntartónk:

Klebelsberg Központ
Elnök: Hajnal Gabriella
Webcím: www.kk.gov.hu


Webcím: http://kk.gov.hu/berettyoujfalu

Elérhetõségek:
Cím: 4100 Berettyóújfalu Dózsa György utca 17-19.
Telefon: +36 (54) 795261
E-mail: berettyoujfalu@kk.gov.hu

Püspökladányi kihelyezett tankerületi iroda

Elérhetőségek:
Cím: 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2.
Telefon: +36 (54) 501541
E-mali: berettyoujfalu@kk.gov.hu

Oklevelek